Yargıtay, Fiyat Artı Primle Çalışanları Üzen Karar Verdi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fiyat artı prim adabı ile çalışanlarda fazla çalışma fiyatının sabit fiyat üzerinden hesaplanacağına ve prim ödemelerinin fazla çalışma fiyatına dahil edilmeyeceğine hükmetti.

Yargıtay, Fiyat Artı Primle Çalışanları Üzen Karar Verdi
  • 0
  • 3
  • 11 Aralık 2023
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
  • +
  • -

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nden maaş artı primle çalışanları üzen karar çıktı. Yüksek Mahkeme, fiyat artı prim yolu ile çalışmada fazla çalışmaya temel fiyatın sabit fiyat olacağına, prim ödemelerinin fazla çalışma fiyatının hesabında dikkate alınmayacağına hükmetti.

Bir firmanın pazarlama kısmında vazife yapan A.B., emeklilik sebebiyle istifa etti. Kıdem tazminatı, yıllık müsaade ve maaş alacağını tahsil edemeyen A.B., prim ve fazla mesai fiyatını alamadığını belirterek İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Davacı personel, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını, bu çalışmalarının karşılığında ek ödeme yapılmadığını, yıllık müsaadelerinin kullandırılmadığını, yıllık müsaade ödemesi ismi altında yapılan ödemenin eksik olduğunu ileri sürerek fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil, hafta tatili ve yıllık müsaade fiyatı alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı firma, tezleri reddetti. İş Mahkemesi, davacının iş kontratını emeklilik sebebiyle sona erdirdiği, kıdem tazminatı almaya hak kazandığı, davacının fazla çalışma yaptığı, şahit beyanlarına nazaran genel tatillerde çalıştığı, hafta tatili alacağını ispat edemediği, davacının 70 günlük yıllık müsaade alacağının davalı patron tarafından ödenmediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Davalı avukatı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı geri çevirdi. Kararı taraf avukatları temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Prim ödemelerinin fazla mesaiye dair edilemeyeceğinin belirtildiği Yargıtay kararında şu sözlere yer verildi:

“Ücret, sabit fiyat ile gayeye yahut kotaya bağlı primden oluşuyorsa, amaca yahut muhakkak bir kotanın aşılmasına bağlı prim ödemesi uygulamalarında çalışanın fazla çalışma fiyatı sabit fiyat üzerinden saat fiyatının yüzde 150 ziyadesiyle ödenir. Öbür bir anlatımla bu cins prim ödemelerinin fazla çalışma fiyatı hesabına bir tesiri bulunmamaktadır. Somut olayda davacının garanti fiyat ve amaca bağlı prim üzerinden fiyat aldığı anlaşılmaktadır. Karara temel alınan eksper raporunda fazla çalışma alacağının fiyat kısmının yüzde 150 ziyadesiyle hesaplandığı, prim kısmının ise yüzde 50 ziyadesiyle hesaplandığı ve hesap tablosunda davacının garanti fiyatının yıllara nazaran belirlenen garanti fiyattan daha yüksek nasıl tespit edildiği anlaşılmayan bir fiyat olarak belirlendiği ve toplam ölçünün bir kere de belirlenen fiyatın minimum fiyata oranı olan 1,61 ile çarpıldığı anlaşılmaktadır. Temyiz olunan, İş Mahkemesi kararına karşı istinaf müracaatının asıldan reddine ait Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, birinci derece mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.” – BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Lokal

Haberler.com

https://www.haberler.com/yerel/yargitay-ucret-arti-primle-calisanlari-uzen-karar-verdi-16613339-haberi/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir